Protokoll

Minnesanteckningar från arbetsutskottets möte i Malmö, Sverige 7–8 oktober 2014

Minnesanteckningar från arbetsutskottets möte i Nuuk, Grönland 25–27 mars 2014

Referat fra møte i arbeidsutvalget 26.september 2013

Konstituerande Möte i Tammerfors 29 Augusti 2013

Protokoll fört vid NOUSAs årsmöte i Tammerfors 2013

Minnesanteckningar från arbetsutskottet augusti 2012

Protokoll från arbetsutskottet – Trondheim 8.-10. februari 2012

Referat fra arbeidsutvalget – Reykjavik 10. august 2011

Referat fra arbeidsutvalget – Stockholm 13.-15. april 2011

Rapport  fra Arbeidsutvalget  NSHK 2009 – 2011

Referat fra arbeidsutvalget – Odense 17.-18. august 2010

Referat fra arbeidsutvalget – Helsinki 17.-19. februar 2010

Referat fra arbeidsutvalget – Bodø  august 2009 (1)

Referat fra arbeidsutvalget – Bodø  august 2009 (2)

Referat fra arbeidsutvalget – Bodø  august 2009 (3)

Referat fra arbeidsutvalget – Østersund 14. – 15. mai 2009

Referat fra arbeidsutvalget – Reykjavik 5.-7. februar 2009

Referat fra arbeidsutvalget – Esbjerg 19.-20. august 2008

Referat fra arbeidsutvalget-  Bodø 14.-16. februar 2008

Referat fra arbeidsutvalget – elektronsiks møte – september 2007

Referat fra årsmøte – Stockholm 2007

Referat fra arbeidsutvalget – Stockholm 18. august 2007

Referat fra arbeidsutvalget – Nuuk 7. – 8. oktober 2006

Referat fra arbeidsutvalget – Helsinki 18.- 20. mai 2006

Referat fra arbeidsutvalget – Umeå 26.-28. mai 2005

Referat fra årsmøte – København 2005

Referat fra arbeidsutvalget – Stavanger, 11.-13. november 2004

Referat fra arbeidsutvalget – Island, 23.-24. april 2004

Referat fra arbeidsutvalget – København 10.-12. oktober 2003

Referat fra arbeidsutvalget – Nuuk 25.-27. april 2003

Referat fra arbeidsutvalget – Lund 13.-14. januar 2002

Referat fra arbeidsutvalget – Helsingfors 18.-20. april 2002

Referat fra arbeidsutvalget  – Oslo 24.-25. november 2001

Referat fra arbeidsutvalget – Ålesund 20.august 2001

Referat fra arbeidsutvalget – Reukjavik, 4. – 5. mai 2001

Referat fra arbeidsutvalget – Odense 23.-24. november 2000

Referat fra arbeidsutvalget – 18.-19. august 2000