Om Nordisk Organisation för Utbildning i Socialt Arbete – NOUSA

Bildades 1965

Nordiska Socialhögskolekommittén (NSHK) bildades 1965 och har utbildning i socialt arbete som sitt fokus. På årsmötet i augusti 2011 ändrades namnet till Nordisk Organisation for Utbildning i Social Arbete (NOUSA). NOUSA:s syfte är att främja utbildning i socialt arbete. Detta sker genom att stimulera nordiskt samarbete kring forskning och ämnesutveckling mellan högskolor och universitet i Norden som utbildar i socialt arbete. Vartannat år arrangeras en nordisk socialhögskolekonferens i samarbete med Nordic FORSA där deltagarna är de som undervisar vid lärosätena, forskare, studenter och praktiker. Konferensen hålls i turordning mellan de olika nordiska länderna. I samband med konferensen hålls även ett årsmöte.

13095928_10154265506628159_4355160061577083727_n

Arbetsprocess

For å bidra til nordisk samarbeid om utvikling av undervisningsopplegg har NOUSA satt av midler til mindre prosjekter.

NOUSA skal også ha et våkent øye på utdanningspolitikk for å fremme kvalitet i utdanningene i sosialt arbeid.

På årsmøtene velges et arbeidsutvalg som består av en representant og en vara fra hvert av medlemslandene: Danmark, Finland, Grønland, Island, Norge og Sverige.

Ledervervet går på omgang mellom de nordiske land. Siden august 2011 og fram til 2015 er det Finland som har hatt det representert ved Anna Metteri, University of Tampere.

Arbeidsutvalgets leder er den nordiske regions representant i styret for International Association of Schools of Social Work (IASSW).  Det gir NOUSA mulighet for å ta del i den internasjonale utvikling i utdannelsesspørsmål. Arbeidsutvalget oppnevner representant til styret i European Association of Schools of Social Work (EASSW).

Stadgar

13087864_10154265506468159_4800484173574274728_n