NOUSA-priset

Vid Nordiska FORSA och NOUSA konferensen i Helsingfors den 21–23 november 2018 skall NOUSAs hederspris delas ut för åttonde gången.

 

Förslaget skall sändas till ordföranden marcus.knutagard@soch.lu.se innan den 30 juni 2018.

Följande kriterier har bestämts för detta pris:

Priset skall gå till en person som undervisar eller har undervisat i socialt arbete i Norden och som har gjort en förtjänstfull insats på ett eller flera av följande områden:

 

  • Socialt utvecklingsarbete av betydelse för brukarna och det sociala arbetets praktik
  • Gett röst till underprivilegierade grupper och deltagit i den offentliga debatten
  • Bidragit genom forskning eller annan kunskapsutveckling till att praxiserfarenheter har kommit med i undervisningen på alternativa sätt
  • Utvecklat lärandeprojekt, som har främjat studerandes förmåga till kreativ problemlösning och engagemang

Priset är en hedersbetygelse och åtföljs av ett diplom.

Det är den undervisande personalen vid organisationens medlemsskolor som genom skolans kontaktperson nominerar aktuella kandidater. Det kan vara kandidater från hela Norden. Förslagen skall motiveras.

NOUSA:s arbetsutskott är jury.

Priset instiftades och delades ut för första gången på Nordiska Socialhögskolekommitténs (namnskifte 2011 till Nordisk Organisation för Utbildningar i Socialt Arbete) årsmöte under 20:e Nordiska Socialhögskolekonferensen i Helsingfors i augusti 2003.

—————————

År 2003 tilldelades NSHK-priset Bosse Forsén och Lasse Fryk vid Institutionen för Socialt Arbete, Göteborg Universitet.

År 2005 tilldelades NSHK-priset Ole Hermansen, fd rektor för Den sociale Højskole i Århus.

År 2007 tilldelades NSHK-priset Gurid Aga Askeland, som er anställd som 1. amanuensis vid sosionomutdanningen på Diakonhjemmet i Oslo.

År 2009 tilldelades NSHK-priset Synnöve Karvinen-Niinikoski som är svenskspråkig professor i socialt arbete vid Helsingfors Universitet.

År 2011 tilldelades NOUSA-priset Sigrún Júlíusdóttir, professor i socialt arbete vid Islands universitet.

År 2013 tilldelades NOUSA-priset Cecilia Heule och Arne Kristiansen från Socialhögskolan vid Lunds universitet för deras arbete med Mobiliseringskursen och Gap-Mending-pedagogiken.

År 2014 tilldelades NOUSA-priset Frank Ebsen från Professionshøjskolen Metropol i Köpenhamn för hans engagemang och kraft i det pedagogiska utvecklingsarbetet i utbildning i socialt arbete i Norden.

År 2016 tilldelades NOUSA-priset Sissel Seim från Høgskolen i Oslo og Akershus för hennes engagemang och kraft i det pedagogiska utvecklingsarbetet i utbildning i socialt arbete i Norden.