Member schools

Danmark
Aalborg university, Aalborg universitet, www.aau.dk
University College Copenhagen; www.kp.dk
Socialrådgiveruddanelsen i Aarhus: www.viauc.dk
University College Lillebaelt, www.ucl.dk
University College South Denmark, University College Syddanmark,www.ucvest.dk
University College Absalon, www.absalon.dk

Finland
University of Eastern Finland, www.uef.fi
University of Helsinki + Svenska Social- och kommunalhögskolan,www.helsinki.fi
University of Jyväskylä: www.jyu.fi
University og Lapland, www.ulapland.fii
University of Tampere: www.uta.fi
University of Turku,  www.utu.f

Grönland
University of Greenland, Grønland Universitet, www.ii.uni.gl

Island
University of Iceland, Islands universitet, www.hi.is

Norge
Agder University, Universitetet i Agder, www.uia.no
Bergen University College.  Høgskolen i Bergen, www.hib.no
Diakonhjemmet University College, Diakonhjemmets Høgskole,www.diakonhjemmet.no
Finnmark University College, Høgskolen i Finnmark, www.hifm.no
Lillehammer University College, Høgskolen i Lillehammer, www.hil.no
Oslo University College, Høgskolen i Oslo, www.hio.no
Sogn and Fjordane University College, Høgskolen i Sogn og Fjordane,www.hisf.no
Stavanger University, Stavanger Universitet, www.uis.no
Sor-Trøndelag University College, Høgskolen i Sør Trøndelag, www.hist.no
University of Nordland, Universitetet i Nordland, www.uin.no
University of Trondheim, Universitetet i Trondheim, www.ntnu.no
Volda University College, Høgskolen i Volda: www.hivolda.no
Østfold University College, Høgskolen i Østfold, www.hiof.no

Sverige
Göteborg Universitet,  www.socwork.gu.se
Högskolan i Gävle, http://www.hig.se/
Jönköping University, Högskolan i Jönköping, www.hhj.hj.se
Linköping University, www.liu.se
Linneuniversitetet, www. lnu.se
Lunds universitet, www.soch.lu.se
Malmö universitet, www.mah.se
Mittuniversitetet, www.miun.se
Sköndal University College, www.esh.se
Stockholms Universitet, www.socarb.su.se
Umeå Universitet, www.socw.umu.se
Uppsala University, Uppsala Universitet, www.uu.se
Örebro university, Örebro Universitet, www.oru.se