Medlemskap

Medlemmer i NOUSA er høgskoler og universiteter i Norden som har utdanninger som fører til socialrådgivareksamen (Danmark, Grønland), magisterutbildning i socialt arbete (Finland), eksamen i felagsrådgjöf (Island), sosionomeksamen eller eksamen som har som hovedemne sosialt arbeid eller fordypningsstudier i sosialt arbeid (Norge) og socionomexamen (Sverige).

Medlemskap forutsetter betaling av årlig medlemsavgift. Avgiften er på  100€ – og betales innen 1.mai hvert år. Lunds universitet, Socialhögskolan www.soch.lu.se vil på vegne av NOUSA sende ut krav om innbetaling til kontaktperson ved den enkelte institusjon. Årsavgiften kan også betales direkte.

Medlemsinstitusjonenes ansatte kan  søke midler til samarbeidsprosjekter knyttet til undervisningsopplegg og program. Søknadsfrist for disse prosjekter vil årlig være 1.juni. Annethvert år er det årsmøte i NOUSA. Medlemskap gir forslags- og stemmerett. Det blir gjennom dette mulig å være med å påvirke hvilke utdanningspolitiske og faglige spørsmål av betydning for utdanningen NOUSA skal arbeide med de neste to år og på mer langsiktig basis. Medlemskap gir tilgang til informasjon om øvrige utdanninger i Norden og om saker av betydning for utdanningene.

NOUSA er representert i styret i International Assosiation of Schools of Social Work (IASSW) og får gjennom det ta del i internasjonalt utviklingsarbeid av utdanningene i sosialt arbeid og sosialpolitiske spørsmål av betydning for utdanningene. For mer informasjon se www.iassw-aiets.org

Våre utdanninger har også en europeisk organisasjon European Association of Schools of Social Work (EASSW). Mer informasjon på http://www.eassw.org/ I både IASSW og EASSW er det institusjonelle- eller individuelle medlemskap.